Mokinystės kelionė. Įvadas” – įvadinė 6 sav. programa, padedanti asmenims atpažinti sužeidimus ir atrasti žodyną, kurio pagalba gebama įvardinti viduje vykstančius dalykus bei priimti sprendimą, pradėti vidinio gijimo kelią, kuris truks visą gyvenimą. Tai programa, kurioje pasiruošiame lagaminus kelionei”, į kurią ketiname leistis.

Kam ji skirta?

Tai programos Mokinystės kelionė” įžanginis kursas, skirtas visiems, kurie suinteresuoti pradėti gijimo kelionę.

Kaip tai vyksta?

Tai šešių kassavaitinių susitikimų kursas, kuriame skiriame laiko šlovinimui, mokymui, istorijoms.

Mažose grupelėse vadovai padeda atpažinti jūsų problemas ir pažvelgti į gijimo kelionės realijas; atpažinti, kad Jėzus ir kiti keliauja drauge su mumis, bei suvokti, kad mūsų gijimo kelionė įgalina mus giliau pažinti Dievą ir kitus.

Programa Jums padės įsivardinti:

  • į kokius klausimus reikės atsakyti ir kokias problemas spręsti pradedant savo gijimo kelionę
  • tai, kad gijimo procese nėra stebuklingo vaisto
  • susidorojimo su savo problemomis ir jų slėpimo būdus
  • tai, kad Jėzus visuomet yra su mumis
  • tai, kad yra kitų žmonių, turinčių panašių problemų ir einančių šalia
  • tai, kad mūsų kelionė įgalina giliau pažinti Dievą ir kitus žmones.