Mano tautos žaizdas jie tik apgydo, kartodami:
‘Viskas gerai – Viskas gerai!’ nors nėra gerai (Jer 6, 14).

Kas iš jūsų bijo VIEŠPATIES ir paklūsta jo tarno balsui?
Kas gyvena naktyje be šviesos, pasitikėdamas VIEŠPATIES vardu
ir neabejodamas savo Dievu? (Iz 50, 10)

“Pradžioje” Viešpats sukūrė pasaulį. Ta pati “pradžia” galioja ir kiekvienam iš mūsų, ir tai apima laiką dar gerokai iki mūsų prasidėjimo ir mūsų protėvių kartas.  

Žinome, kad pradžioje pasaulis buvo “labai geras” ir jame mes, Dievo kūriniai, turėjome deramą vietą Jo namuose. Mes gyvenome su Juo atvirai, priimdami Jo malonę kasdien – net sunku įsivaizduoti tą ramybę, džiaugsmą ir lengvumą.  

Mes turėjome prigimtinę teisę būti pradėti sandoros santykyje esančių dviejų brandžių ir mylinčių žmonių, kurie suaugę laisvai palieka savo tėvus ir glaudžiasi vienas prie kito. Mes turėjome būti tokios meilės ir ištikimybės šlovingas atspindys, turintis dalį Dievo darbo kūryboje. Vieniems iš mūsų tokia pradžia yra beveik tiesa, ir tai probėgomis kartais patiriame. Kitų iš mūsų gyvenimo pradžia tokia, kad liekame sugėdinti, tušti, nusivylę ar gailimės, kad iš viso gimėme. (Job 3, 11)

Žvelgiant į savo šeimos šaknis

Ši programa orientuota į mūsų santykius su motina ir tėvu; apžvelgiant, kas tame santykyje buvo gera ir naudinga, bei stengiantis įvardyti tai, ko jame trūko ir nebuvo geriausia mums, nes mūsų tėvai taip pat gimė ir buvo užauginti nuodėmingame pasaulyje.

Mūsų tikslas yra:

 • Būti santykyje su Dievu kaip Dievu, o ne žvelgti į Jį tik kaip į sužeistą tėvą ar motiną.
 • Būti išgydytiems tose srityse, kuriose buvome sužeisti.
 • Gyventi suaugusiojo gyvenimą ir būti savimi – ne iš kaltės, gėdos ar reakcijos.
 • Būti laisviems labiau mylėti savo tėvus, atleisti jiems, surasti tinkamą nusistatymą gerbti juos per Kristų.
 • Kai kuriems iš mūsų šios esminės žaizdos įsišaknijusios labai giliai ir pavyks tik pradėti šį atpažinimo procesą. Šios žaizdos turi galią apnuodyti mūsų santykį su Dievu ir paversti Jį dalimi mūsų žaizdos. Jaučiamės vieniši besistengiantys mylėti Jį visa širdimi, kurioje yra kaltinimo ar skausmo (Job 13, 3). Reikia atskirai matyti Dievą ir tėvus ir leisti Dievui būti Dievu ir mūsų Gelbėtoju. Mūsų skausmas ateina iš nuodėmingos prigimties ir laisvos valios bei jos neatsakingo naudojimo.

Mūsų motinų ir tėvų atsakomybė buvo duoti mums stiprų pagrindą, ant kurio stovėdami žinotume, ką reiškia būti žmogumi‚ “baimę keliančiai ir nuostabiai sukurtu pagal Dievo paveikslą”, kuris yra išbandomas tarp mūsų bendraamžių.

Kai kurios sritys, kuriose mums reikia Jo malonės ir gydymo, bus bendros visiems, kitos – labiau tinkamos atskirai vyrams ir moterims, ir tam bus skirti atskiri skyriai.

Apie programą

Paprastai rengiama dvylika kassavaitinių susitikimų vakarais, kurių metu giedama, pristatoma tema, dalijamasi, meldžiamasi grupelėse. 

Programą sudaro 11 temų:

 • Pradžioje Dievas… – ar mes gyvename taip, kaip Dievas numatė?
 • Kryžius
 • Mūsų motina
 • Būti motinos dukra/sūnumi: atskiri užsiėmimai
 • Motinos meilės priėmimas
 • Mūsų tėvas
 • Būti tėvo dukra/sūnumi: atskiri užsiėmimai
 • Tėvo meilės priėmimas
 • Broliai/seserys ir
 • Bendraamžiai
 • Kelionė tęsiasi

Artimiausia programa: 2023 11 06 – 2024 02 12

Susitikimai vyks Joanitų vienuolyne, Antakalnio g. 27, pirmadienio vakarais nuo 18.30 iki 21.00 val.

Prie programos kviečiame prisidėti dalyvio auka – 120 eurų. Ši suma neturi būti kliūtis dalyvauti.

Norint dalyvauti programoje, kviečiame užpildyti registracijos anketą iki š. m. spalio 28 d.