Drąsa mūšio įkarštyje – seminaras vyrams (“Kelionė Lietuva”)

Kaip išlikti drąsiam nesaugiame pasaulyje? Seminare kalbama apie: kliūtis, stabdančias vyrus veikti; problemas, kurių vengiama; iššūkius, su kuriais vyrams teks susidurti tampant tokiems, kokius numatė būti Dievas. Seminarą veda “Kelionė” tarnystės (“Journey Canada”) įkūrėjas ir vykdantysis direktorius Toni Dolfo-Smith.

I dalis:
II dalis:
Video ciklas apie teisėtus ir neatlieptus poreikius

✅Atpažinti ir įsivardinti giliausius savo širdies poreikius;

✅Sąžiningai pripažinti kasdieniame gyvenime kylančius iššūkius bei suvokti galimas jų priežastis;

✅Atrasti konkrečias priemones ir būdus, kurie galėtų padėti gyventi vis labiau pilnavertišką, į gilesnį santykį su Dievu ir aplinkiniais vedantį gyvenimą.

Seminaras apie traumas su Toni Dolfo-Smith
„Tegul neišsigąsta Jūsų širdys“ (Jn 14, 1)

Seminare kalbama apie:
✅ Paūmėjusio nerimo, baimės ir nesaugumo priežastis karo kontekste;
✅ Kolektyvinės ir asmeninės traumos patirtį ir pasekmes;
✅ Žingsnius, vedančius didesnės laisvės ir gyvenimo link. Seminarą ves tarnystės „Kelionė“

Kanadoje (Journey Canada) įkūrėjas ir vykdomasis direktorius Tonis Dolfo-Smith. Pastaruosius 30 metų Tonis vadovauja tarnystei, padedančiai krikščionims augti kuriant santykius ir atrandant savo tikrąją tapatybę. Ne vienerius metus jis darbuojasi su asmenimis ir šeimomis, patyrusiomis traumas bei išgyvenančiomis jų pasekmes.