Būsimi

Buvę

seminaras „ dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. II dalis Dievas be kaukės.“ 2021 sausio 4 d.
Kokį Dievą aš tikiu? Kas suformuoja mano Dievo įvaizdį? Kaip Dievo įvaizdžiai veikia mano gyvenimą ir gebėjimą priimti Dievo meilę?

Toni Dolfo-Smith apsilankė Vilniaus kunigų seminarijoje

2020 sausio 21 d. po 17 metų pertraukos seminarijoje lankėsi Toni Dolfo-Smith - tarnystės „Kelionė“ įkūrėjas. Toni kalbėjo apie pornografijos keliamą žalą. Pateikė su šia tema susijusių naujausių tyrimų rezultatus bei kitus įdomius ir naudingus argumentus, kurie įrodo, kad pornografija yra kenksminga žmogui.

Pristatymas šv. Juozapo kunigų seminarijoje

2020 m. sausios 10 d. ekumeninė sielovados bendruomenė "Kelionė" buvo pakviesta pristatyti savo tarnystę seminarijos ugdytiniams. Visos dienos seminaro metu pristatėme programas, kartu prisilietėme prie konkrečių temų, kurias gvildename su programų dalyviais per mūsų programas. Dėkojame Viešpačiui už šią galimybę!