Mokinystės kelionė. Įvadas

“Mokinystės kelionė. Įvadas” – šešių savaičių trukmės įvadinė programa, padedanti asmenims atpažinti sužeidimus ir atrasti žodyną, kurio pagalba gebama įvardinti viduje vykstančius procesus bei priimti sprendimą, pradėti vidinio gijimo kelią, kuris truks visą gyvenimą.

Programa vyks šeštadieniais 10-16 val., 2021 lapkričio 27, gruodžio 18 ir 2022 sausio 22 dienomis Dievo apvaizdos seserų vienuolyne Utenoje.

Programa Mokinystės kelionė

Programa skirta bet kuriam asmeniui, pasiruošusiam atvirai dalytis patiriamais gyvenimo sunkumais ir trokštančiam pagilinti savo bendrystę su Dievu. Tai kelionė, išgyvenantiems sunkumus santykių, lytiškumo ar tapatumo srityse.

Kiekvieną programos „Mokinystės kelionė“ vakarą vyksta šlovinimas, mokymas ir dalijimasis bei malda mažomis grupelėmis.

Programos pradžia: š. m. lapkričio 8 d.
Laikas: pirmadienio vakarai nuo 18.30 val. iki 21.00 val. Programos trukmė: 20 kassavaitinių susitikimų.
Vieta: Šv. Jono kongregacijos vienuolynas, Antakalnio g. 27, Vilnius.

Registracija iki spalio 10 d. el. paštu: kelione.bendrumene@gmail.com

Renginių archyvas

2021 metai

Seminaras su Toni Dolfo-Smith
Asmenų, išgyvenančių potraukį tai pačiai lyčiai, sielovada

Renginys vyks š. m. spalio 5 d., antradienį, 9:00–16:00 val. Domus Maria viešbučio Didžiojoje salėje
(Aušros vartų g. 12, Vilnius). Seminare kalbėsime apie:

  • Dievo viziją lytiškumo atžvilgiu (bibliniame kontekste);
  • pokyčius šiandienėje mūsų kultūroje;
  • seksualinio tapatumo suvokimą;
  • Bažnyčios pašaukimą būti gydančia bendruomene.

    Seminaro vedėjai: Toni Dolfo-Smith su bendradarbiais iš tarnystės „Kelionė“ Kanadoje.

    Daugiau informacijos rasite čia.

    Registracija iki spalio 3 d., užpildant registracijos anketą.

Rekolekcijos su Kelionė Kanada komanda

Rekolekcijos / mokymai, kuriuose patarnaus komandos „Kelionė“ Kanadoje nariai. Tai puiki galimybė pagilinti savo santykį su Dievu ir skirti laiko vidinio gijimo kelionei.

Kviečiame registruotis iki spalio 1-os dienos el. paštu: kelione.bendruomene@gmail.com

Daugiau informacijos rasite čia.

Atrask viltį - švęsk gyvenimą!

Kviečiame Jus į pirmąjį ekumeninės sielovados bendruomenės „Kelionė“ nuotolinį paramos vakarą.Šiame valandos trukmės renginyje, Jūs išgirsite liudijimus apie asmenines Dievo meilės istorijas ir Jo darbus žmonių gyvenimuose.
Galėsite daugiau sužinoti apie “Kelionės” bendruomenės vedamas sielovados programas ir jų sąlygojamas permainas žmonių gyvenimuose. Pasidalinsime ir kaip tęsiame darbus šiame Covid – 19 laike ir rinksime lėšas ateities veiklų plėtojimui. Susitikimo pradžia 19.00 val.

Mokinystės kelionė. Įvadas

“Mokinystės kelionė. Įvadas” – šešių savaičių trukmės įvadinė programa, padedanti asmenims atpažinti sužeidimus ir atrasti žodyną, kurio pagalba gebama įvardinti viduje vykstančius procesus bei priimti sprendimą, pradėti vidinio gijimo kelią, kuris truks visą gyvenimą.

Programa vyks nuotoliniu būdu, „Zoom“ aplinkoje.
Susitikimų pradžia 18.30
Vakaro trukmė iki 2.30 val.

Dėl Tavo žodžio užmesiu tinklus - Lk 5,6

Kviečiame į paskutinį trijų seminarų ciklo „Dėl tavo žodžio užmesiu tinklus…“ Lk 5, 5 susitikimą „Kur slepiesi, žmogau?

Seminaro metu kalbėsime po kokiomis kaukėmis ir ką slepiame nuo žmonių ir Dievo?

Programa vyks nuotoliniu būdu, „Zoom“ aplinkoje.
Susitikimų pradžia 18.30. Vakaro trukmė iki 2.15 val.

Mokinystės kelionė. Įvadas

“Mokinystės kelionė. Įvadas” – šešių savaičių trukmės įvadinė programa, padedanti asmenims atpažinti sužeidimus ir atrasti žodyną, kurio pagalba gebama įvardinti viduje vykstančius procesus bei priimti sprendimą, pradėti vidinio gijimo kelią, kuris truks visą gyvenimą.

Programa vyko nuotoliniu būdu, „Zoom“ aplinkoje.

Dėl Tavo žodžio užmesiu tinklus - Lk 5,6

Kviečiame į antrąjį trijų seminarų ciklo „Dėl tavo žodžio užmesiu tinklus…“ Lk 5, 5 susitikimą „Dievas be kaukės”

Seminaro metu kalbėsime po kokiomis kaukėmis ir ką slepiame nuo žmonių ir Dievo?

2020 metai

Programa: Pradžioje

“Pradžioje” Viešpats sukūrė pasaulį. Ta pati “pradžia” galioja ir
kiekvienam iš mūsų, ir tai apima laiką dar gerokai iki mūsų prasidėjimo
ir mūsų protėvių kartas.  Pradžios programa – tai 12 savaičių trukmės programa, padedanti asmenims atpažinti sužeidimus ir atrasti žodyną, kurio pagalba gebama įvardinti viduje vykstančius procesus bei priimti sprendimą, pradėti vidinio gijimo kelią, kuris truks visą gyvenimą. Ši programa orientuota į mūsų santykius su motina ir tėvu; apžvelgiant, kas tame santykyje buvo gera ir naudinga, bei stengiantis įvardyti tai, ko jame trūko ir nebuvo geriausia mums, nes mūsų tėvai taip pat gimė ir buvo užauginti nuodėmingame pasaulyje.

Seminaras Vilniaus kunigų seminarijoje Toni Dolfo-Smith

2020 sausio 21 d. po 17 metų pertraukos seminarijoje lankėsi Toni Dolfo-Smith – tarnystės „Kelionė“ įkūrėjas. Toni kalbėjo apie pornografijos keliamą žalą. Pateikė su šia tema susijusių naujausių tyrimų rezultatus bei kitus įdomius ir naudingus argumentus, kurie įrodo, kad pornografija yra kenksminga žmogui.

Pristatymas šv. Juozapo kunigų seminarijoje

2020 m. sausios 10 d. ekumeninė sielovados bendruomenė “Kelionė” buvo pakviesta pristatyti savo tarnystę seminarijos ugdytiniams. Visos dienos seminaro metu pristatėme programas, kartu prisilietėme prie konkrečių temų, kurias gvildename su programų dalyviais per mūsų programas. Dėkojame Viešpačiui už šią galimybę!

2019 metai ir seniau